Bailine om motivation

Vi vill gärna tro att nästa generation kvinnor inte kommer att behöva utsätta sig för bantningskurer. En helt ny inställning till bantning har framträtt med Bailine. Därför säger vi att du ska sluta fokusera på vikten, glömma allt om att förändra aptiten och istället koncentrera dig på att förändra dina tankar.

Nyckeln till en lyckad viktkontroll är en holistisk inställning. Du kan inte komma på vad det är som pågår i din kropp om du inte samtidigt kommer på vad det är som pågår i dina tankar. När du blir mer mentalt och känslomässigt balanserad kommer du att börja äta det du mår bra av. Välkommen till den inre bantningens värld!

Överviktiga kvinnor använder ofta sin övervikt som en ursäkt. De gömmer sig bakom den och är rädda för att om de förlorar sin ”sköld” så måste de verkligen bevisa att de är något, utan att ha något att skylla på om de skulle misslyckas.

Ett annat problem vissa kvinnor har är rädslan att bli avvisad. Ökad självinsikt kan hjälpa till att balansera den mentala bild de har av sig själ så att de får större självförtroende då det gäller alla delar av deras liv.

Du måste inför din inre syn träna på att framkalla en bild av dig själv som du önskade att du såg ut. Det är din tanke som ska hjälpa dig att förändra dig och ge dig nya, sundare vanor.

Om du följer det program du får hos Bailine kommer överensstämmelsen mellan din yttre och din inre bild av dig själv att öka. Din viljestyrka och din fantasi arbetar tillsammans och dina tankar blir mer positiva. Ditt självförtroende ökar i takt med detta och utvecklar en spännande personlighet.

Positiv motivation ska leda uppmärksamheten från problemet till lösningen. Det är viktigt att alla dialoger är positiva. Du ska ALDRIG nämna det du vill sluta med utan istället prata om det du VILL UPPNÅ. Tänk på det du önskar, inte på det du inte önskar. Tänk inte jämt på att gå ner i vikt. Vem vill förlora något? Tänk istället på att få EN SLANKARE KROPP!